Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Έρχεται η βιομετρική κάρτα

Το «πράσινο φως» άναψε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την υλοποίηση πιλοτικού πειραματικού προηγμένου βιομετρικού συστήματος ελέγχου πρόσβασης σε εγκαταστάσεις υψίστης ασφαλείας, με «βιομετρική υπογραφή».

Αναλυτικότερα, το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας G4S Telematix, οι οποίοι είναι εταίροι στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ έργο «Βιοταυτότητα», ζήτησαν από την Αρχή άδεια για τη λειτουργία δυο πιλοτικών εφαρμογών πειραματικού βιομετρικού συστήματος ελέγχου πρόσβασης σε εγκαταστάσεις. Η άδεια ζητήθηκε αποκλειστικά για ερευνητικό σκοπό και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.Όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 17/2014 απόφασης της Αρχής, το έργο «Βιοταυτότητα» στοχεύει στην ανάπτυξη μιας μεθόδου πολυτροπικής βιομετρίας, η οποία στηρίζεται στο συνδυασμό βιομετρικών δεδομένων που εξάγονται μέσω πολλαπλών φυσικών χαρακτηριστικών του ατόμου, καθώς και χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τη συμπεριφορά του, όπως είναι μορφασμοί, γκριμάτσες, τρόπος βαδίσματος, ύψος, βάρος, γυαλιά, μουστάκι, χρώμα ματιών, χρώμα μαλλιών κ.λπ.

Η «βιομετρική υπογραφή» θα παράγεται από το συνδυασμό όλων αυτών των ατομικών βιομετρικών δεδομένων και θα χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε κρίσιμες εγκαταστάσεις με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας.

Η μέθοδος αυτή εξετάζεται ως εναλλακτική και συμπληρωματική των συνήθων βιομετρικών μεθόδων που στηρίζονται έως τώρα στη δακτυλοσκόπηση, την ιριδοσκόπηση και τη γεωμετρία του προσώπου.

Η Αρχή επέτρεψε την εφαρμογή του επίμαχου πειραματικού προγράμματος υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει δημιουργία σχεδίου για το απόρρητο και την ασφάλεια επεξεργασίας των δεδομένων και δεν θα υπάρξει αλλαγή στο βιομετρικό σύστημα που έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην Αρχή.pisoapothnkoyrtina

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου