Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Πόσα δώσαμε σε οίκους αξιολόγησης από το 2009 μέχρι σήμερα

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία με τις πληρωμές στους οίκους αξιολόγησης για την περίοδο 2009-2013


υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΔΔΗΧ Στυλιανό Παπαδόπουλο ο οποίος σπεύδει να επισημάνει ότι "στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας που γίνεται την τελευταία περίοδο για την εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, το υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις των δαπανών για τη συνεργασία με τους οίκους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας" και ότι οι μειώσεις αυτές κυμαίνονται σε σχέση με το 2010, μεταξύ 48% και 82%.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι καταβλήθηκαν τα εξής ποσά, κατ΄έτος:

Το 2013 έγιναν πληρωμές στους οίκους

• MOODY'S: 50.500 USD
• FITCH RATINGS: 41.000 GBP
• STANDARD AND POOR'S: 137.700 EUR
• R&I RATINGS: 2.000.000 JPY

To 2012 έγιναν πληρωμές στους οίκους


• MOODY'S: 50.500 USD
• FITCH RATINGS: 41.000 GBP
• STANDARD AND POOR'S: 135.000 EUR

Το 2011 έγιναν πληρωμές στους οίκους

• R& I RATINGS: 2.000.000 JPY
• FICH RATINGS: 84.201,74 GBP
• MOODY'S: 2.900 USD

Το 2010 έγιναν πληρωμές στους οίκους

• MOODY'S: 280.650 USD
• R& I RATINGS: 2.000.000 JPY
• FITCH RATINGS: 79.500 GBP
• STANDARD AND POOR'S: 270.000 EUR

Το 2009 έγιναν πληρωμές στους οίκους

• STANDARD AND POOR'S: 540.000 EUR
• R& I RATINGS: 2.000.000 JPY
• MOODY'S: 16.500 USD
• FITCH RATINGS: 79.340,63 GBP

Το σύνολο των πληρωμών, ανά νόμισμα, το χρονικό διάστημα 2009-2013 ανήλθε σε 1.082.700 EUR, 8.000.000 JPY, 401.050 USD, 325.042,37 GBP.
Στο έγγραφο προς τη Βουλή ο Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ επισημαίνει ότι οι εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι οίκοι που προσφέρουν κυρίως συμβουλευτικές ανεξάρτητες και έγκυρες υπηρεσίες. Αξιολογώντας την πιστοληπτική ικανότητα των δανειζομένων (ιδιωτών, επιχειρήσεων, κρατών) καθώς και τα χρεόγραφα που εκδίδουν οι δανειζόμενοι, παρέχουν σχετικές πληροφορίες υπέρ των ενδιαφερομένων ώστε να λαμβάνουν ασφαλέστερες χρηματοδοτικές αποφάσεις.

Ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνει, ακόμη, ότι ο δομικός μετασχηματισμός του χρηματοπιστωτικού συστήματος, διεθνώς, τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησε μεταξύ άλλων στη μεγαλύτερη διασύνδεση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τις αγορές και στην αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ τους, προσδίνοντας βαρύνουσα σημασία στις κινήσεις των αγορών και στη σωστή και αντικειμενική αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Ενισχύθηκε έτσι σημαντικά ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης ως διαμεσολαβητών πληροφόρησης.

«Κατά συνέπεια η Ελλάδα ως μέλος των ανεπτυγμένων χωρών, μέλος της Ευρωζώνης και μέσα σε αυτό το ανταγωνιστικό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει στις διεθνείς αγορές χωρίς να ακολουθεί τα διεθνή standards και επομένως έπρεπε να αξιολογείται από τους οίκους αξιολόγησης λόγω και των εκδόσεων χρέους που διενεργούσε» αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ και τονίζει ότι «η χώρα, έχοντας ως στόχο την επιστροφή στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, θα πρέπει να αξιολογείται γιατί αυτό θα βοηθήσει σε πιο ασφαλή και συμφέρουσα, από πλευράς κόστους δανεισμού, έξοδο της χώρας μας στις αγορές. Εξάλλου ύστερα και από το PSI υπάρχει αξιολόγηση της χώρας μας, η οποία είναι θετική και προβλέπεται ανοδική, αποτυπώνοντας την εξυγίανση των δημοσιονομικών μεγεθών καθιστώντας την έξοδο μας στις αγορές εφικτή κατά το 2014».

eleftheriaonline Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/ellada-kosmos/item/34234-oikoi-axiologisis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου